Solucions E.R.P.

bossman1Una de les principals preocupacions dels nostres clients rau en la elecció d'un ERP (Planificació de recursos empresarials) per a la gestió diària de les seves empreses.

La nostra proposta, cap Gerent. Una aplicació robusta, segur, basada en estàndards de mercat (Informix i Oracle) fàcilment adaptable a tot tipus de clients i en constant desenvolupament de noves funcionalitats i adaptacions.

cap Gerent es divideix en 4 nivells de producte i tres mòduls addicionals:

  1. cap Vall Solució Comptable per l'Empresa
  2. cap Pujol boss Valley més Gestió Comercial
  3. cap TPVboss Hill més Terminal Punt de Venda
  4. cap Superior boss Hill més producció i planificació
  • cap CelMòdul B2B
  • cap S.A.T.Mòdul de Gestió d'assistències tècniques.
  • cap MòbilMòdul de Gestió per telefonia mòbil