La Nova imatge de Solunix

Web2.0Aquesta nova imatge web neix amb la idea d'apropar-nos més als nostres clients i proveïdors proporcionat més que un web corporativa, una eina de contacte on compartir, avaluar, millorar i participar.

Els teòrics de l'aproximació a la Web 2.0 creuen que l'ús de la web està orientat a la interacció i xarxes socials, que poden servir contingut que explota els efectes de les xarxes, creant o no webs interactives i visuals. És a dir, els llocs web 2.0 actuen més com punts de trobada, o webs dependents d'usuaris, que com webs tradicionals.

Comments are closed.